Albert Bastardas-Boada

Professor
General Linguistics Department
University of Barcelona
E-mail: albertbastardas@ub.edu
Page: http://www.ub.edu/ling/Albert1.htm

Fields of interest:

Catalan Sociolinguistics, Sociology of Language, Language Contact and Language Dynamics, Language Policy and Language Planning, Language Ecology, Language Sustainability, Sustainable Multilingualism, Linguistic Subsidiarity, Language Normalization Processes, Complexity sciences

Recent publications:

A. Bastardas
Some physics, ecology and complexity ideas for a complex-figurational sociolinguistics.
History of the Human Sciences 2014, DOI: 10.1177/0952695114534425

A. Bastardas
Autobiografía intelectual.
in: Laborda, Xavier, Lourdes Romera, Ana M. Fernández Planas(eds.).
La lingüística en España. 24 autobiografías. Barcelona: Editorial UOC, 2014, pp. 29-43.

A. Bastardas
Language policy and planning as an interdisciplinary field: towards a complexity approach.
Current Issues in Language Planning 2013, DOI: 10.1080/14664208.2013.829276.

A. Bastardas
Sociolinguistics: Towards a Complex Ecological View.
in: A. Massip-Bonet, A. Bastardas-Boada (eds.)
Complexity perspectives on language, communication and society. Berlin: Springer 2013, pp. 15-34.

A. Bastardas
General Linguistics and Communication Sciences: Sociocomplexity as an Integrative Perspective.
in: A. Massip-Bonet, A. Bastardas-Boada (eds.)
Complexity perspectives on language, communication and society. Berlin: Springer 2013, pp. 151-173.

A. Bastardas
Complexitat i fenomen (socio)lingüístic.
LSC – Llengua, Societat i Comunicació 11 (2013), pp. 5-13.

A. Bastardas
Language and identity policies in the ‘glocal’ age: New processes, effects and principles of organization.
Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya 2012.

A. Bastardas
El català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana.
Treballs de sociolingüística catalana 22 (2012), pp. 77-92.

A. Bastardas
L’anglès com a llengua global
in: F. Xavier Vila i Moreno (ed.), Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Xarxa CRUSCAT/IEC 2012, pp. 109-112.

A. Bastardas
Ekologiatik hizkuntza-iraunkortasunera: marko teorikotik proposamen praktikoetara.
BAT. Soziolinguistika aldizkaria 81 (2011), pp. 11-22.

A. Bastardas
Towards a global model of linguistic ecology.
Catalan International View 5 (Winter 2009-10), pp. 14-17.