Alena Smieskova

PhD, assistant professor
Department of English and American Studies
Constantine the Philosopher University, Nitra, SR
Head of the Section of Literature, Department of English and American Studies, CPU, Nitra
E-mail: alenasmieskova@ukf.sk

Fields of interest:

American Literature, Cultural Studies, Film Studies

Recent publications

Smieskova, Alena:
Kultúrna geografia amerického veľkomesta.
In: XLinguae, Volume 7 issue 2, April 2014, ISSN 1337-8384

Smiešková, Alena:
The Questions of the Postcolonial and the Postmodern in American Fiction.
Problémy postkoloniálneho a postmoderného románu v americkej literatúre, 2012.
In: World Literature Studies. Vol. 4, no. 3 (2012), p. 7-20, ISSN 1337-9275

Smiešková, Alena:
Self on the Verge of Eternity, 2012.
In: Ars Aeterna : Self and Eternity. Vol. 3, no. 2 (2011), p. 99, ISSN 1337-9291.

Smiešková, Alena:
Mýtus. Realita. Rozprávanie. Prípad Philip Roth.
Nitra : UKF, 2011. – 144 s. – ISBN 978-80-558-0022-6.

Smiešková, Alena:
In Lieu of an Introduction: The Baroque Space in Paul Auster’s City of Glass, 2010.
In: Ars Aeterna: Unfolding the Baroque: Cultures and Concepts. Vol. 2, no. 1 (2010), pp. 9- 16, – ISSN 1337-9291.

Smiešková, Alena:
American Urban Landscape – the Progress that does not Move, 2010.
In: Literature and Culture. – Nitra : UKF, 2010. – ISBN 978-80-8094-790-3, pp. 34-41.

Smiešková, Alena:
Ulmer and the Noir Femme Fatale, 2009.
In: The Films of Edgar G.Ulmer. – Lanham: Scarecrow Press, 2009. ISBN 978-0-8108-6700-0, p. 125-137

Smiešková, Alena:
Tým, ktorí tam nikdy neboli neboli. (História a spomienka. Filmové a literárne rozprávanie.), 2009.
In: Film a dějiny 2: Adolf Hitler a tí druzí – filmové obrazy zla. – Praha: Casablanca, 2009. – ISBN 978-80-87292-01-3, pp. 136-154

Smiešková, Alena:
Pluralita americkej literatúry, 2008.
In: Culture, Text, Identity / Simona Hevešiová, Horňáková Lucia. – Nitra: UKF, 2008. – ISBN 978-80-8094-279-3, pp. 60-68.

Smiešková, Alena – Hevešiová, Simona – Kiššová, Mária:
Multicultural Awareness: Reading Ethnic Writing.
Nitra: UKF, 2008. – 148 s. – ISBN 978-80-8094-439-1.