Béla Bíró

Fields of interest:

Theory of literature, aesthetics, narratology

Recent Publications:

A kölcsönösség kultúrája (Cultura reciprocității), In. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások –New media, convergenta media – transformari culturale (ed. Tőkés Gyöngyvér, Sántha Ágnes), Scientia, Cluj, 2014

Fejezetek a virtualitás világtörténetéből (Capitole din istoria mondial ă a virtualității) , In. Új media-terek (ed. Gagyi József, Imre Attila), Scientia, Cluj, 2014

Kulturelle versus politische Nation? In: Der Donauraum in Europa, Nomos Verlaggesellschaft-Andrássy Universität, Baden-Baden, 2013, 220-230. pg.

Az előítéletesség előítélete, Liget, 2013/9, 57-65. pg.

Sajátos magyar demokráciánk, Liget, 2013/2, 81-86. pg.

Fül után, hamisan, Új Egyenlítő, 2013/6, 42-45. pg.

A kizárólagosság kockázatai, Új Egyenlítő, 2013/4, 50-52. pg.

Az auitonómia kultúrája,Új Egyenlítő, 2013/2-3, 40-44. pg.