Barna BODO, PhD

Associate Professor
International Relations and European Studies
Sapientia University, Faculty of Science and Arts
E-mail: bodobarna@kv.sapientia.ro

Fields of interest

Identity, interethnic relations, regionalism, public policies, civil society

Recent publications

Bodó Barna, Civil szerepek – civil szereplők (Civilian Roles – Civilian Actors), (studies and essays, 2014, Ed. Gordian Timișoara, ISBN 978–606–743–013–4. pg. 236.

Bodó Barna, Közpolitika (Public Policies) – manual, Editura Scientia Cluj-Napoca, 2011, pg. 365, ISBN 978-973-1970-49-3

Bodó Barna, chapter, Akaratlanul. Szórványkollégiumok és társadalmi környezet. (Boarding school for internal diaspora) In: Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében, Budapest: Published by Nemzetstratégiai Kutatóintézet. 2014. pp. 123-133. ISBN 978-615-80106-0-3.

Bodó Barna, chapter, Who tell what? In Staying Civil. Published by Fókusz Egyesület, Budapest, 2014. pp.31-48, ISBN 978-963-88467-6-1

Bodó Barna, chapter, Téveszmék a politikában. (Sophisms in politics) In: A. Gergely András: Sorsfordulók – Üdvözlő kötet Róbert Péter 60. születésnapjára. Budapest: MTATKPTI, 2014. pp. 103-115. ISBN 978-963-7372-92-6.

Bodó Barna, chapter, Kisebbségi magyar fiatalok identitásváltozatai (Identity versions of Youth belonging to Hungarian Minority), In Szabó A.-Bauer B.-Pillók P. Mozaik 2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Belvedere Meridionale, Szeged-Budapest, 2013, pp.199-246. ISBN 978-963-9573-99-4

Bodó Barna, chapter, Terek és szimbólumok Kolozsvár Belvárosában (Spaces and symbols in Cluj Downtown), In Pieldner J.-Pap L.-Tapodi Zs.-Forisek P.-Papp K. (szerk.) Kulturális identitás és alteritás az időben, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, Kapitális Kft. 2013, ISBN 978-963-473-631-8, pp. 109-125.

Bodó Bodó Barna, chapter, Az asszimiláció jelenségvilága (The phenomenon of assimilation), In: Balog I. e.a. (szerk.) A szociológia szemüvegén keresztül, Belvedere Meridionale Kiadó Szeged, 2012. pp. 40-58, ISBN 978-963-963-9573-90-1

Bodó Barna, Magyar iskolaválasztás Erdélyben / Transylvanian Hungarian Students and the schools in mother tongue) (coautor: Márton János) in Kisebbségkutatás Budapest, 2012/3 sz. pp. 418-473, ISSN 1215-2684

Bodó Barna, Regionalism as political litmus In Minorities Research nr. 14, 2012, pp.127-143. ISSN 1585-860X

Bodó Barna, A románság csángói (The Vlachs – a Romanian Minority), In: KORUNK, 2014/12.sz. pp. 35-46. ISSN 1222-8338.

Bodó Barna, Szórványról – másként (Internal Diaspora from another perspective), In: KORUNK, 2014/6.sz. pp. 6-23, ISSN 1222-8338.

Bodó Barna, chapter, Deconstructing a Region: the Banat/Bánság (coautor Szász A.Z.) in Horváth István – Tonk Márton (eds.) Minority Politics within the Europe of Regions, Scientia, 2011, pp. 329-351. ISBN 978-973-1970-57-8