Łukasz Damurski

Assistant Professor
Faculty of Architecture
Wroclaw University of Technology, Poland
E-mail: Lukasz.Damurski@degruyteropen.com
Page: http://kpp.arch.pwr.wroc.pl/kadra/ldamurski/ldamurski_EN.html

Fields of interest: 

public communication in urban governance

citizen participation in spatial planning process

perception and image of urban areas

online services versus traditional urban functions

local service centre as a place of social interaction and identification

Recent publications:

Łukasz Damurski:
Online survey as a tool for the participatory urban governance. The Polish experience.
“The European Journal of Spatial Development” Other contribution, February 2011, No 3, p. 1-14.

Łukasz Damurski:
Analiza kapitału społecznego Dolnego Śląska,
in: Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, Wrocław: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, 2010, p. 67-88.

Łukasz Damurski [with E. Bagiński]: 
Wizerunek Wrocławia,
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.

Łukasz Damurski: 
Permanently unsatisfied needs of Wrocław citizens,
“Architectus” 2009, Nr 1-2(25-26), p. 89-92.