Dorota Dudek

Associate Editor
History and Archeology
Versita

Fields of interest:

  • history of Europe in XVII c.,
  • history of England and Poland (especially XVI-XVIII c.),
  • customs (especially middle class in early modern England),
  • history of women, religion (especially reformation and superstitions in England),
  • herbal medicine in XVI and XVII c. England,
  • folk tales and legends of England.

Recent publications:

D. Kicińska (maiden name):
Ślub i zdrada jako elementy obyczajowości mieszczan angielskich w drugiej połowie XVII wieku (Marriage and betrayal as the elememnts of customs of English citizens in second part of 17th century),
Acta Universitatis Lodzensis, Folia historia, Studia i szkice z historii XV–XX wieku, Łódź 2010, p. 41–59.

D. Kicińska:
Upodobania kulinarne mieszczan angielskich drugiej połowy XVII wieku w świetle Dziennika Samuela Pepysa (Culinary preferencess of English citizens in second part of 17th century, based on The Dairy of Samuel Pepys),
Acta Universitatis Lodzensis, Folia historia, Studia i szkice z historii XV–XX wieku, Łódź 2011, p. 7–23.

D. Kicińska:
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Władza i polityka w czasach nowożytnich” (Report from national science conference entitled “Power and politics during the modern time”),
Rocznik Łódzki, Łódź 2010, vol. LVII, p. 268–271.