Pașca Eugenia Maria

Professor PhD
Department for Teachers Education
“George Enescu” University of Arts, Iaşi, Romania
Director Department for Teachers Education
E-mail: eugenia.maria.pasca@gmail.com

Fields of interest

Teaching music education , teaching art, teaching practice, intercultural education, mentoring, educational management , educational policy

Recent publications

Pașca Eugenia Maria Integration of the Roma Population in and through Education. European Educational Experiences Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 142, 14 August 2014, Pages 512 517 doi: 10. 1016/j.sbspro.2014.07.657 Imprint: ELSEVIER ISSN: 1877-0428 The Fourth International Conference on Adult Education, Iași, Romania 2014 — Adult Education in Universities. Local and Regional Perspectives, pag. 512-517

Pașca Eugenia Maria A NEW VISION OF MUSIC EDUCATION FROM AN INTERCULTURALPERSPECTIVE FOR RROMA AND NON RROMA STUDENTS  Review of Artistic Education, no. 9-10, Editura Artes Iași, Romania ISSN: 2069-7554 ISSN L: 2069-7554  2015, pag. 323-330

Pașca Eugenia Maria  Multimedia Didactic Means that can be used in Music Education TEHNOLOGII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢIE ÎN DOMENIUL MUZICAL volumul 5 nr 2 Editura Media Musica, Cluj Napoca, Print  ISSN 2067 – 9408 / On-line ISSN 2069 – 654X, 2014, pag. 37 – 42 http://www.tic.edituramediamusica.ro/index.php/for-readers/current-issue

Pașca Eugenia Maria Specific educational measures for the promotion of artistic excellence at early ages Review of Artistic Education, no. 7-8, Editura Artes Iași, Romania ISSN: 2069-7554 ISSN L: 2069-7554  2014, pag. 298-303

Pașca Eugenia Maria MOYENS DIDACTIQUES – LES NOUVEAUX MÉDIAS DE FORMATION DES COMPÉTENCES ARTISTIQUES ET DIDACTIQUES DES ÉTUDIANTS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ARTISTIQUE, l’Atelier international du RIFEFF Le numérique éducatif dans la formation de formateurs en Europe de l’Est, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi  Editure de L, Universite de Monreal Canada 2014 ISBN 978-2-923808-39-0 (6)

Pașca Eugenia Maria MUSIC, EXPRESSION OF PRIMORDIAL MENTAL STATES SPECIFIC TO HUMAN BEINGS volumul Etic și estetic coordonator Marinela Rusu, Conferinţă internaţională Academia Română filiala Iași, volumul II, Modelare personal prin artă, Editura “Ars Longa”, Iași, 2015 ISBN 978-973-148-205-7, pag. 19-36

Pașca Eugenia Maria The tradition of choral music in the nineteenth century in Siret-Prut-Nistru Euroregion  volumul Dezvoltarea socio economică durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere coordonatori Teodor Păduraru, Marilena Doncean, Georgiana Tacu, Dumitru Tudor Jijie Conferință internațională Academia Română filiala Iași, volumul XX, Editura “Tehnopress”, Iași, 2014 ISBN 978-606-687-109-9, pag. 153-174

Pașca Eugenia Maria  Conceptions of the role of music in education volumul Artă  şi personalitate coordonator Marinela Rusu, Conferinţă internaţională Academia Română filiala Iași, volumul II, Editura “Ars Longa”, Iași, 2014 ISBN 978-973-148-168-5, pag. 7-15

Pașca Eugenia Maria O PERSPECTIVĂ APLICATIVĂ ASUPRA VALORIFICĂRII FOLCLORULUI LOCAL, EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – VECTOR AL POLITICILOR EDUCAŢIONALE MODERNE, vol. I, coordonator Stela Luca, Conferința Științifică internațională, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, Editura Institutul de Științe ale Educației, 2014, ISBN 978-9975-48-066-6, pag. 60-64

Pașca Eugenia Maria  Aspecte ale reformei curriculare din învățământul primar privind educaţia muzicală din România, pentru perioada achizițiilor senzorial – auditive (clasa pregătitoare, I-a și a II-a) volumul Artistic education în the context of the socio-cultural environment of the 21 st century, Conferința internațională, Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălți, Editura “Șagius Grafic” Chișinău Republica Moldova 2014 ISBN 978-9975-50-043-2, pag. 5-12