Anna Michalska

Managing Editor (Books), Philosophy
E-mail: Anna.Michalska@degruyteropen.com

Responsibilities at De Gruyter Open:

  • Strategically plans and manages Open Access Books publishing program in philosophy
  • Searches for good book proposals and manuscripts
  • Builds team of Associate Editors in all subfields of philosophy
  • Assists authors in development of book manuscripts
  • Coordinates book copyediting, technical editing and production

Fields of interest: 

Philosophy of science, epistemology, cognitive science, history of scientific concepts

Recent publications:

Articles:

Anna Michalska
Pojęcie paradygmatu oraz ideału nauki w rekonstrukcjach historii wiedzy.
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej2012 , nr 1 (forthcoming).

Anna Michalska
Od empiryzmu zorientowanego na cele do racjonalności kooperacyjnej. Uwagi na temat projektu filozoficznego Nicholasa Maxwella.
Zagadnienia Naukoznawstwa189 (2011) nr 3, pp. 305-322.

Anna Michalska
Pojęcia wartości i celu nauki w świetle teorii aktów mowy Jürgena Habermasa.
Zagadnienia Naukoznawstwa189 (2011) nr 3, pp. 305-322.

Anna Michalska
Siateczkowy model rozwoju nauki a struktura racjonalnego działania.
Zagadnienia Naukoznawstwa187 (2011) nr 1, pp. 41-57.

Anna Michalska
Uwagi o statusie filozofii na tle nauk szczegółowych.
Edukacja Filozoficzna nr 52, Warszawa 2011, pp. 33-53.

Anna Michalska
Fluktuacje pojęcia racjonalności we współczesnej filozofii nauki. Oś sporu.
Nauka w filozofii. Oblicza obecności, ed. S. Butryn, M. Czarnocka, W. Ługowski, A. Michalska, Warszawa 2011,  pp. 32-52.

Anna Michalska
Dekonstrukcja problemu demarkacji. Karla Poppera oraz Imre Lakatosa ujęcia relacji między nauką i metafizyką.
Edukacja Filozoficznanr 49, Warszawa 2010, pp. 157-177.

Reviews:

Anna Michalska
Stanisław Rainko, Dwa paradygmaty. Esej z teorii wiedzy.
Zagadnienia Naukoznawstwa 189 (2011) nr 3, pp. 431-438.