Michał Pawleta

Assistant Professor
Institute of Prehistory
Adam Mickiewicz University, Poznań
E-mail: mpawleta@amu.edu.pl
Page: http://archeo.amu.edu.pl/pawleta.htm

Fields of interest:

  • social archaeology,
  • archaeological theory,
  • public archaeology

Recent publications:

M. Pawleta:
The past in the present. A case of ancient stone rings in Pomerania, Poland,
In : N. Schücker (Ed), Integrating archaeology – science, wish, reality, Frankfurt, 2012, pp. 9-16.

M. Pawleta:
Rekonstrukcje i inscenizacje przeszłości w perspektywie turystyki archeologicznej w Polsce,
In: J. Gancarski (Ed), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Krosno, 2012.

M. Pawleta:
The archaeological fete in ludic space,
In: R. Chowaniec, R. Więckowski (Eds), Archaeological Heritage – Methods of Education and Popularization, Oxford, 2012.

M. Pawleta:
Przeszłość jako źródło przyjemności.
Przegląd Archeologiczny, t. 59, 2011, pp. 27-54.

M. Pawleta:
Zabawa w przeszłość. Współczesne formy popularyzowania oraz przekazywania wiedzy na temat odległej przeszłości.
In: G. Leszczyński (Ed), Sztuka dla dziecka – tradycja we współczesności, Poznań, Centrum Sztuki Dziecka, 2011, pp. 225-241.

M. Pawleta:
Przeszłość we współczesności.
In: A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (Eds) Współczesne oblicza przeszłości. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2011, pp. 83-102.

M. Pawleta:
“The past industry”: selected aspects of the commercialisation of the past and products of archaeological knowledge in contemporary Poland
Sprawozdania Archeologiczne, t. 63, 2011, pp. 9-54.