Michał Suwarzyński

Ph. D. Student
Faculty of Chemistry
Jagiellonian University
E-mail: szuwarzy@chemia.uj.edu.pl
Page: http://www.chemia.uj.edu.pl/nfpm/

Fields of interest

polymeric materials: brushes, layers, carriers,
microscopic surface studies , 
conductive polymers

 

Recent publications

J. Lewanowska, M. Staszewska, M. Kępczyński, M. Szuwarzyński, A. Łatkiewicz, Z. Olejniczak, M. Nowakowska:
Sol-gel synthesis of iron oxide – silica composite microstructures,
Journal od Sol-Gel Science and Technology(2012), DOI: 10.1007/s10971-012-2828-1.

M. Molenda, K. Furczon, A. Kochanowski, S. Zapotoczny, M. Szuwarzyński, B. Dudek, R. Dziembaj:
Application of gelcasting process in ceria membranes formation,
Solid State Ionics, Vol. 188, (2011), pp. 135-139.