Mitja Prelovšek

assistant/young researcher
Karst Research Institute, Slovenia
E-mail: mitja.prelovsek@zrc-sazu.si
Page: http://kras.zrc-sazu.si/?q=node/66

Fields of interest:

  • geography of karst terrains, 
  • geomorphology, 
  • speleology, 
  • karst processes

 

Recent publications:

M. Prelovšek, J. Turk, F. Gabrovšek:
Hydrodynamic aspect of caves,
International Journal of Speleology, Vol. 37(1), (2008), pp. 11-26

M. Prelovšek:
Speleogenesis in 15 days,
Acta carsologica, Vol. 36(1), (2007), 234 pp.

M. Prelovšek: 
Križna jama – smaragdna jezera za sigovimi pregradami (Križna jama – Emerald Lakes Behind Sinter Barriers).,
Proteus, Vol. 70(4), ( 2007) pp.159-166

M. Prelovšek:
Možnosti uporabe apnenčevih ploščic za merjenje korozije oz. odlaganje sige v slovenskih
jamah,
In: M. Prelovšek(ur.), I. Mrak (ur.): Vodnik po programu, ekskurzijah, predavanjih in povzetkih posterjev. 
Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije, (2005), pp. 45-46