Katarzyna Ślusarska

Assistant professor
Institute of Archaeology and Ethnology
University of Gdansk
E-mail: hisksl@ug.edu.pl

Fields of interest:

  • Bronze and early Iron Age
  • Funeral Practices
  • Bioarchaeology
  • Landscape Archaeology

Recent publications:

Ślusarska K., Galewski T.,
Archeologia kulturoznawcza a badania nad zjawiskiem skarbów przedmiotów metalowych w epoce brązu i początkach epoki żelaza. Pomorania Antiqua XXIV (forthcoming)

Ślusarska K.
Ikonografia społeczności wczesnej epoki brązu Północnego Nadczarnomorza (in:)
Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, 2012, 2, 55-64, 391-394

Ślusarska K.
„Darowane” czy „przynależne”. Kilka uwag w kwestii interpretacji inwentarzy grobowych na przykładzie grobów wspólnoty katakumbowej,
Gdańskie Studia Archeologiczne 2, 2012, 55-6

Ślusarska K.
Гордіївка-феномен чи ні? Проблеми інтерпретації явища. (in:) Гордіївка-феномен чи ні? Проблеми інтерпретації явища. 2011

Ślusarska K.
Stan badań nad kulturą pomorską,
(in:) Między kulturą pomorską a kulturą oksywską Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 2011, s. 121-124

Ślusarska K.
Some Remarks on the Possibilities of Existence an “Eastern Branch” in the System of Amber Routes in Late Bronze and Early Iron Age
(in:) The Aegean and the Black Sea in the Late Bronze Age. Ioanna Galanaki, Helena Tomas, Yannis Galanakis, Robert Laffineur (eds.), Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across Borders, Aegeum, vol. 27, Liege, p. 371-375.

Ślusarska K.
Funeral rites of the catacomb community: 2800-1900BC.
Ritual, tanathology and geographical origins. BPS 13. 2006. Poznań