Tomáš Halík

Professor
Faculty of Theology
University of Prague

Recent publications:

Tomáš Halík,
Dotkni se ran.
Prague: Lidové noviny, 2008.

Tomáš Halík,
Patience with God: The Story of Zacchaeus Continuing in Us.
Doubleday, 2009.

Tomáš Halík,
Stromu zbývá naděje.
Prague: Lidové noviny, 2009.

Tomáš Halík,
Geduld mit Gott (Die Geschichte von Zachäeus heute).
Freiburg: Herder, 2010.

Tomáš Halík,
Divadlo pro anděly.
Prague: Lidové noviny, 2010.

Tomáš Halík,
Smířená různost.
Prague: Portál, 2011. (Interviews with Tomasz Dostatni)

Tomáš Halík,
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC).
Prague: Lidové noviny, 2011.

Tomáš Halík,
Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty.
Doubleday, 2012.

Tomáš Halík,
Chci, abys byl.
Prague: Lidové noviny, 2012.